saostar

Hình ảnh Nam Hình ảnh Nam
[ ĐẠO MẪU ĐÔNG A PHỦ ( ĐM-ĐAP ) ] - Do nhu cầu liên kết, cùng nhau phát triển cộng đồng Website Đạo Mẫu ở Việt Nam. 


Website liên kết dạng link - logo 

ĐẠO MẪU ĐÔNG A PHỦ ( ĐM-ĐAP ) hiện cho phép liên kết theo 2 hình thức, 1 là liên kết link thả , 2 là liên kết theo logo. Nếu bạn nào muốn liên kết theo hình thức nào thì liên hệ qua mail : dongaphu.vn@gmail.com ,  Hoặc phone : 01686373566A. Liên kết bằng LOGO:

<a target="_blank" href="http://dongaphu.vn/"><img src="http://dongaphu.fanforum.biz/users/1213/21/79/36/avatars/gallery/logo10.png" height="70px" width="142px" alt="ĐẠO MẪU VIỆT NAM - CÂU LẠC BỘ BẢO TỒN PHỤC DỰNG VĂN HOÁ TÂM LINH VÀ ĐẠO MẪU VIỆT NAM THEO LỐI CỔ"/></a>
 Lưu ý : Để mang tính công bằng cho mỗi bên liên kết, ĐÔNG A PHỦ  chỉ chấp nhận liên kết logo Ngoài trang chủ ,  Không chấp nhận liên kết logo chỉ xuất hiện ở một số trang.

Liên lết dạng LINK: (cập nhật bổ xung 11/05/2012)


 <a href="http://dongaphu.vn/" title="ĐẠO MẪU VIỆT NAM - CÂU LẠC BỘ BẢO TỒN PHỤC DỰNG VĂN HOÁ TÂM LINH VÀ ĐẠO MẪU VIỆT NAM THEO LỐI CỔ" target="_blank"><font color=yellow><b>Đạo Mẫu Đông A Phủ</b></font></a>
 Nhằm giúp cho  cộng đồng Website Đạo Mẫu ở Việt Nam  được phát triển, cũng như giúp cho người khác dễ dàng tìm đến với các Website đã liên kết với  Đạo Mẫu Đông A Phủ , nay  Đông A Phủ  xin bổ xung  nho nhỏ cho các liên kết dạng link với  Đông A Phủ . .
.
Đây là hình ảnh mà  Đông A Phủ  đã thực hiện cho các website liên kết dạng link  với  Đông A Phủ .

Sau này topic này sẽ được dẫn link trực tiếp ở trang chủ để mọi người tiện truy cập.


Xin vui lòng liên hệ : Mail : dongaphu.vn@gmail.com
                              ym  : hoangthuy566
                              dt    : 01636824878