saostar

Hình ảnh Nam Hình ảnh Nam

Điều khoản Nội Quy !
Câu Lạc Bộ Đạo Mẫu hầu đồng theo lối cổ được thành lập ngày 20 tháng 8 năm Tân Mão do " ĐÔNG A PHỦ " khởi xướng Nay chuyển thành Câu Lạc Bộ bảo tồn phục dựng văn hoá tâm linh và đạo mẫu Việt Nam theo lối cổ , vậy rất mong đồng đạo gàn xa cùng những tín giả tâm huyết với văn hoá nghệ thuật tâm linh dân tộc cùng nhau chung sức xây dựng 1 câu lạc bộ dúng phong cách cổ truyền đạt đến đỉnh cao " chân thiện mỹ "
* Để làm 1 thành viên của CLB yêu cầu các thành viên phải thực hành theo những nội quy sau :1 - Tất cả mọi người đều được làm thành viên Câu Lạc Bộ không phân biệt tôn giáo chủng tộc là người Việt Nam hay người nước ngoài
2 - Chấp hành chủ chương của Đảng và pháp luật nhà nước Việt Nam , không lợi dụng xuyên tạc nói xấu Đảng và nhà nước Việt Nam gây mất đoàn kết dân tộc
3 - Tíc cực tham gia đóng góp ý kiến , tri thức , hình ảnh , bài viết cho việc bảo tồn phục hồi lưu giữ văn hoá tâm linh Việt Nam theo hướng phong tục cổ truyền
4 - Bài trừ văn hoá tự phát lời dụng hủ tục mê tín dị đoan thuộc lĩnh vực tâm linh cổ truyền
5 - Đoàn kết nội bộ tranh luận bình đẳng không dùng lời lẽ thô tục bậy bạ và những ngôn từ đời mới như : hihi hehe. vv...Từ ngữ giảm thiểu chữ viết
6 - Cấm người dưới 18 tuổi tham gia Câu Lạc Bộ
7 - Không viết những nội dung đồ truỵ sai mục đích tâm linh Việt Nam
8 - Câu Lạc Bộ bảo tồn tâm linh Việt Nam hoạt động ở những lĩnh vực sau : Đạo phật , Tục thờ Mẫu , Thờ Thần , Phụ Đồng , Hầu đồng , Kiều Đồng theo phong tục cổ truyền Việt Nam , của các vùng miền , giáo lý kinh sách , văn ca , quan điểm , tính chất nhân văn , tính chất nghệ thuật vật thể , và phi vật thể thuộc lính vực tâm linh Việt Nam cổ truyền
9 - Đối với Câu Lạc Bộ là hoàn toàn tự nguyện không bắt buộc mọi người vào hay rút khỏi Câu Lạc Bộ , không bắt buộc về tài chính .
10 - Câu Lạc Bộ tổ chức gặp mặt 1 năm 2 lần vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch và ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm
11 - Chi phí đóng góp hoàn toàn tự nguyện
12 - Quỹ tài chính của Câu Lạc Bộ trong tài khoản được công khai trực tiếp hàng ngày trên trang WEB sử dụng những vấn đề lớn lấy ý kiến thành viên trong 3 ngày .
13 - Quỹ tài chính nhân đạo trong tài khoản , quỹ công đức trong tài khoản đều được lập riêng tài khoản khác nhau .
14 - Mục đích sử dụng quỹ tài chính Câu Lạc Bộ :
+ Bảo tồn phát triển văn hoá tâm linh theo các lĩnh vực trên
+ Chi phí tổ chức họp mặt
+ Tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ ốm đau tứ thân phụ mẫu và bản thân thành viên
Quỹ nhân đạo : mục đích sử dụng vào các việc nhân đạo
Quỹ công đức : sử dụng công đức phục dựng vật thể và phi vật thể văn hoá tâm linh theo phong tục cổ truyền
15 - Mọi người đều có quyền đóng góp tài trợ vào các quỹ
16 - Mọi người khi đăng ký vào Câu Lạc Bộ phải đọc hiểu rõ ràng nội quy và khai rõ ràng lý lịch trong phần lý lịch mà Câu Lạc Bộ yêu cầu

dongaphu.vn
Chủ nhiệm CLB
Đạo Trưởng Nguyễn Xuân Tứ