saostar

Hình ảnh Nam Hình ảnh Nam
Giới thiệu !
Câu Lạc Bộ Đạo Mẫu hầu đồng theo lối cổ được thành lập ngày 20 tháng 8 năm Tân Mão do " ĐÔNG A PHỦ " khởi xướng Nay chuyển thành CÂU LẠC BỘ BẢO TỒN PHỤC DỰNG VĂN HOÁ TÂM LINH VÀ ĐẠO MẪU VIỆT NAM THEO LỐI CỔ là một webblog tập trung vào Đạo mẫu Việt Nam ( Tục Thờ Mẫu ) , Thờ Thần , Phụ Đồng , Hầu đồng , Kiều Đồng theo phong tục cổ truyền Việt Nam của các vùng miền , giáo lý kinh sách , văn ca , quan điểm tính chất nhân văn tính chất nghệ thuật vật thể và phi vật thể thuộc lĩnh vực tâm linh Việt Nam cổ truyền  , Bàn Về Đạo Mẫu Và Tâm Linh Thuần Tuý Việt Nam , nghiên cứu hầu đồng lên đồng theo lối cổ. CÂU LẠC BỘ BẢO TỒN PHỤC DỰNG VĂN HOÁ TÂM LINH VÀ ĐẠO MẪU VIỆT NAM THEO LỐI CỔ được thành lập giữa năm 2011 khởi đầu từ địa chỉ www.dongaphu.tk là nơi chia sẻ những hiểu biết và nghiên cứu hầu đồng Việt Nam , bảo tồn giá trị Tục Thờ Mẫu xưa của cha ông cũng như dân tộc ta . CÂU LẠC BỘ BẢO TỒN PHỤC DỰNG VĂN HOÁ TÂM LINH VÀ ĐẠO MẪU VIỆT NAM THEO LỐI CỔ sử dụng tên miền tùy chỉnh  www.dongaphu.com kể từ ngày 25/9/2011. Đến ngày 21/11/2011, CÂU LẠC BỘ BẢO TỒN PHỤC DỰNG VĂN HOÁ TÂM LINH VÀ ĐẠO MẪU VIỆT NAM THEO LỐI CỔ chính thức sử dụng tên miền cố định tùy chỉnh  là www.dongaphu.vn  .

www.dongaphu.vn là 1 trang webs độc lập với những người viết bài không chuyên nên trong câu từ còn mang đậm tính chất phê phán cá nhân và còn nhiều sai sót . Trong thời gian tới www.dongaphu.vn rất mong sự đóng góp chân thành ủng hộ tham gia cùng www.dongaphu.vn xây dựng 1 câu lạc bộ vì đạo mẫu và tâm linh Việt Nam . www.dongaphu.vn tiếp tục tiếp thu chỉnh lý và kiện toàn bộ máy nhân sự , bài viết , nguồn quỹ đầu tư , quỹ nhân đạo cũng như các hoạt động tâm linh đậm đà bản sắc dân tộc kiên quyết phê phán mọi hình thức mê tín dị đoan , cải biên tâm linh cổ truyền theo hướng tự phát không phù hợp với văn hoá tín ngưỡng Việt Nam .

www.dongaphu.vn khẳng định hoạt động trên phương diện không gây mất đoàn kết dân tộc đúng chủ chương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước Việt Nam với tôn chỉ phát huy gìn giữ tâm linh cổ truyền Việt Nam và hoà bình hữu nghị kết bạn bốn phương với tinh thần từ bi nhân ái của bồ tát và đạo mẫu thuần tuý Việt Nam . Với tôn chỉ Bảo tồn hầu đồng theo lối cổ , Đạo Mẫu Đông A Phủ hy vọng sẽ sát cánh cùng bạn trong sự nghiệp xây dựng và gìn giữ đạo mẫu Việt Nam cho muôn đời sau .
dongaphu.vn
TM
Phó CN CLB 
Hoàng Thuỷ