saostar

Hình ảnh Nam Hình ảnh Nam

Bài khấn tạ mộ

Bài khấn tạ mộ

Duy năm tháng ngày. Tỉnh huyện thôn xóm Tên (tín chủ) Cẩn dĩ hương đăng phẩm vật, chi nghi…cung duy liệt vị tôn thần tọa tiền cảm chiêu cáo vu. Bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, tên thánh, bản viên thổ công, bản đường ngũ tự, liệt vị tôn thần, mặc thùy chiếu giám, tích chi khang thái, nguyện tư xử bản đường, chư tiên linh, cập phụ vị thương vong.
Phục vong đại đức tải phụ công thâm, bảo hựu tý vong linh yên ổn, gia nội bình an quân chiêm phúc khánh, thực tại tôn thần, âm phù chi lực dã. Kính dĩ thổ công thổ phù, tiền chu tước, hậu huyền vũ tả thanh long hữu bạch hổ, liệt vị chư thần đồng lai chứng giám. Gia đình chí thành bái tạ.

Bạn đã xem chưa