saostar

Hình ảnh Nam Hình ảnh Nam

Đạo mẫu Việt Nam -Thuật Ngữ Trong Đạo Mẫu
Mẫu - Thánh Mẫu - Vương Mẫu - Vua Bà -

Quan Lớn - Khâm Sai - Chúa Bà - Chầu Bà - Thánh Cô - Tiên Cô - Chúa Cô - Chầu Cô - Thánh Cậu - Chầu Cậu - Ông Hoàng - Quan Hoàng - Hoàng Thái Tử

Trình Đồng - Mở Phủ - Ra Đồng - Hầu Thánh - TRả Nợ Bốn Phủ - Tiễn Căn - Loan Giá - Bắc Ghế - Xuất Thủ - Cắt Tóc Làm Tôi - Nối Đời Làm Con - Bắc Ghế Cha Ngồi - Làm Ngai Mẹ Ngự - Đội Lệnh Làm Tôi - Lính Có Công Đồng Có Phép


Bài Viết Nguồn do dongaphu.com biên soạn
Nếu copy bài xin hãy để lại nguồn bài viết dongaphu.com - dongaphu.tk

Bạn đã xem chưa